Tor Gunnar Værnes

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og er til daglig ansatt ved Oslo universitetssykehus. Her jobber jeg blant annet med et doktorgradsprosjekt om utvikling av psykoser. I tillegg har jeg en privatpraksis som psykolog ved Familiepsykologene i Sandvika. I min kliniske virksomhet lar jeg meg inspirere av ulike terapeutiske tilnærminger, men særlig av kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi. Jeg tilbyr individuelt tilpasset samtalebehandling til voksne og ungdommer for et bredt spekter av psykiske plager på ettermiddagstid.

Jeg kan kontaktes på telefon 92455678.