Hege Moberg

Jeg er spesialist i klinisk familiepsykologi og har lang erfaring med utredning og behandling av psykiske utfordringer hos barn, ungdom og voksne (BUP, DPS og døgnavd). Jeg har 2 års videreutdanning i kognitiv terapi, men bruker også andre tilnærminger, som emosjonsfokusert terapi og mindfulness baserte teknikker. Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god relasjon. Terapi kan brukes til å sortere tanker og følelser, bearbeide opplevelser og til å forstå og videreutvikle deg selv.

Jeg har dessverre ikke kapasitet til å ta imot nye henvendelser om dagen.

Kontakt meg på telefon 92455736 eller epost: hege@familiepsykologene.no